2019-08-29

Zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu


Informacja o prowadzonych działaniach ratowniczych
 

Podstawowym szczeblem zapewniającym całodobowe udzielanie informacji środkom masowego przekazu jest komenda wojewódzka PSP:

 • rzecznik/oficer prasowy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 • dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego – całodobowo


Zespół prasowy
 

mł. bryg. Daniel Mucha
tel. (71) 36 82 171
kom. 691 142 998
e-mail: rzecznik@kwpsp.wroc.pl


 

Rzecznik/oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.WAŻNE:
 

Informację o prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działaniach ratowniczych na terenie województwa przekazuje Dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami.

 

Informacje o bieżących interwencjach straży pożarnej na terenie woj. dolnośląskiego tel. (71) 36 82 136

 

Informację o prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działaniach ratowniczych na terenie danego powiatu może przekazywać dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego/powiatowego PSP, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami.Na miejscu prowadzenia działań ratowniczych
 

Za przekazywanie informacji środkom masowego przekazu na miejscu prowadzenia działań ratowniczych odpowiedzialny jest:

 • ·         Kierujący Działaniem Ratowniczym
 • ·         rzecznik/oficer prasowy – jeżeli jest na miejscu


 

Informacja o zadaniach realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, innych niż działania ratownicze
 

Zapytania można kierować:

 • pisemnie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
  ul. Borowska 138; 50-552 Wrocław,
 • faxem: (71) 367 33 74,
 • e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl
   

Odpowiedź udzielana będzie niezwłocznie, zgodnie z terminami określonymi w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się